3de jaar: Kvb3

  • Voorbereiding op het examen KVB3 - geequipeerd terrein
  • Extra technieken en theorie
  • Bij slagen in het eindexamen wordt de KVB3 uitgereikt

In het derde jaar wordt je voorbereid op het eindexamen, KVB3. Als je in dit examen slaagt wordt je geacht zelfstandig en veilig te kunnen voorklimmen.
Gedurende dit jaar zien we zowel de theorie en praktijk om op het einde zonder problemen te slagen.
We gaan natuurlijk door met het voorklimmen, maar gaan ook stilstaan bij het veilig en correct zekeren van een naklimmer. Verder gaan we ook enkele routes klimmen waar er meerdere touwlengtes nodig zijn. Bij dit alles houden we steeds rekening met het het veiligheidsaspect!

Terug omhoog