4de jaar: Nadien....

  • Extra technieken
  • Niet enkel focus op kimmen (bvb. installatie deadride)
  • Extra touwtechnieken en workshops

Na het derde jaar klimmen we samen met enkele oude rotten in het vak. We gaan niet alleen klimmen, maar gaan ook eens kijken wat er bij het klimmen nog te beleven valt. Technieken voor niet-geëquipeerde massieven, valtechniek, slackline, maken van een deadride, en meer. Er is geen vast stramien, want er worden vanuit de groep ideeën gegeven wat er bij een volgende les kan behandeld worden. Soms wordt een gastdocent gevraagd om je in een specifieke materie onder te dompelen. Na enkele jaren kan je naar wens zelf ingeschakeld worden in de klimschool of doorgroeien naar andere opleidingen (bvb KVB4). Je kan ook doorstromen naar de volwassenenklimschool. Bergsportstages volgen is ook steeds mogelijk.

Terug omhoog