2de jaar: Voorklimmen

  • Hier ligt de focus op leren veilig voorklimmen
  • Extra technieken, gebaseerd op het voorklimmen

Gedurende dit jaar leren we voorklimmen en leren we ook wat meer technieken aan. Na enkele dagen klimschool zullen we onder het toeziend oog van een begeleider zelfstandig kunnen voorklimmen en de correcte technieken toepassen.
We zullen ook zien dat er een onderscheid is tussen het sportklimmen en het alpinisme, maar we beperken ons nog steeds tot geëquipeerde massieven.
Vanaf het 2de jaar wordt er natuurlijk wel verwacht dat je je eigen klimmateriaal ter beschikking hebt.

Net als het eerste jaar wordt de voltallige klimschool afgesloten met een weekend, waar je kennis getest wordt en de afsluiting van het klimjaar gevierd wordt met een barbecue.

Terug omhoog