Tijdens de klimschool kan je de 1ste 3 KVB's (KlimVaardigheidsBewijzen) halen, dit zijn uniforme dimploma's, erkend door zowel het KBF (Vlaanderen) als het NKBV (Nederland).

  • KVB1: Indoor toprope - Hiermee kan je zelfstandig in een zaal topropen.
  • KVB2: Indoor voorklimmen - Hiermee kan je zelfstandig voorklimmen in een klimzaal. KVB2 is vereist in sommige zalen of bij wedstrijden
  • KVB3: Outdoor voorklimmen - Hiermee kan je zelfstandig rotsklimmen op geëquipeerd terrein, zowel enkelvoudige als meervoudige lengtes

Het 2de jaar is een verfijningsjaar. In de 1ste helft van het jaar worden de algemene technieken van kvb3 nog eens verfijnd. De nadruk wordt niet alleen gelegd op efficiënt gebruik van technieken maar ook op klimniveau.
Na het verfijningsjaar kan je kiezen. Ofwel wordt je voorklimmer (lesgever) KVB1 tem KVB3, ofwel kan je voor het KVB4 - Adventure climbing - kiezen. Uiteraard kan je ook nog na je KVB4 voorklimmer worden.

Het LBV is de enige club in Limburg waarbij je deze cursus kan volgen.

  • KVB4: Adventure climbing - Hiermee kan je zelfstandig rotsklimmen in niet-geëquipeerd terrein oftewel vooralpiene gebieden.
Terug omhoog